Hej alla kära läsare!

Nu är det några dagar sedan det senaste blogginlägget lades ut men jag ska göra mitt bästa för att berätta vad som har hänt här i Hellby. I onsdags var det riktigt regnigt och tråkigt, och när det var som värst byggde vi ett improviserat tak över vårat schakt 4, vilket visade sig vara ett utmärkt tillfälle för lite experimentell arkeologi. Som ni kan se på bilden nedan så är stolphålen skodda med stenar och det höll riktigt bra trots att taket samlade upp stora mängder vatten. 

18.05.17

Utöver det så hände det inte allt för mycket. Grupp 2 fortsatte gräva i det nyöppnade schaktet på impedimentet och grupp 3 gjorde den sista finputsningen av sitt schakt innan även de kunde lägga igen sitt schakt.

Igår var det andra puckar. Solen sken större delen av dagen och det var över 20 grader varmt. Under lunchrasten (tror jag det var) visade en entusiastisk Andreas Hennius upp en skalle från en vikingatida man som hade haft oturen att bli halshuggen. Fyndet är ifrån hans utgrävning vid offersjön Bokaren och han berättade stolt att ”imorgon ska den här skallen få vara med på tv-inspelning”.

Om ni minns mitt inlägg från förra året eller har orken att scrolla ner lite så kan ni se en bild på en någorlunda allvarlig Andreas, men i år lyckades jag fånga en bild där han ler lite mystiskt! Är det kanske för att han håller i ett kranium?

18.05.17 (2)

Igår var bara grupp 1 och 3 ute i fält, grupp 2 var inne på institutionen och påbörjade arbetet med fyndhantering och ifyllning av fynddatabaser etc. Grupp 3 som nu har lagt igen sitt schakt fick därmed ta över grävandet i det nya schaktet. Det fortsätter att vara ett mycket intressant schakt som verkar orört med många fynd som kan dateras till vikingatid (yes!). Här följer då en somrig bild som visar att arkeologi faktiskt kan vara roligt också, eller ja, i alla fall en av nio personer verkar glad.

18.05.17 (3)

Och sist men inte minst, en bild på vårt schakt, the botten is nådd! Det var lite klurigt då moränen har en mycket suspekt form och mot slutet kunde vi inte sluta stöta på massor av nedgrävningar. Nedan bifogas en bild där Gabriel vattnar schaktet så det skulle få en jämn färg till idag då vi fotade slutresultatet.

18.05.17 (4)

Tack för mig! Over and out, Birk

Annonser

ÄNTLIGEN skiner solen!

Idag lämnade vi långkalsongerna hemma då vädergudarna var på vår sida. Det fina vädret lockar fram gott humör hos alla här i Hellby, inte minst när Kjel bjuder på glass efter lunch!

Alla schakt börjar mer eller mindre bli klara. Gruppen som gräver i schakt 4 börjar se mer och mer morän. Fynden fortsätter dock komma; som vi ser nedan har de hittat fyra stycken metallringar som ser väldigt intressanta ut. Förutom dessa ringar har man hittat vikingatida keramik.

Gruppen från schakt 5 har börjat på ett nytt schakt då det förra var färdigt när man nådde moränen. I det nya schaktet som är beläget strax söder om det gamla har det kommit upp vikingatida keramik, diverse ben och en glaspärla.

I schakt 6 gräver ut de stolphål. Moränen täcker nu hela schaktet så det är det sista man gör innan jorden åker tillbaka ner i schaktet. Träprov har tagits för datering vilket vi väntar på med spänning!

Vi har även haft finbesök av en skolklass från Vasaskolan i Gävle idag. Kjel guidade klassen runt schakten och det verkar ha varit väldigt uppskattat av gymnasieeleverna.

16.05.17 (3)

Fyndtvätt är inte helt fel en solig dag som denna

16.05.17 (4)

Det nyöppnade schaktet

16.05.17 (5)

16.05.17 (6)

”We can go on!”

I schakt 1 har vi grävt ut ett potentiellt stolphål och gjort olika fynd från modern tid, däribland ansamlingar av ben och tegelpannor. Men mest har vi hackat och sållat jord.

I schakt 2 började vi storslaget med två möjliga stolphål men där vi under utgrävningen kom fram till att det inte var något. Vi fortsätter gräva oss ner i moränen.

I schakt 3 har vi kommit till ett intressant stenlager där vi påträffat tre keramikfynd som kan vara från järnåldern. Ett ben påträffades också på samma plats. Över lag har antalet stenar ökat markant. Vi har också träffat på fler fynd av ben och tänder och börjar se en mer sandig kontext som kan vara morän.

Trots hagel och kalla vindar hålls moralen uppe i schakten med lekar och glada sånger av Tommy Körberg.

En kald start på veckan

Veckans första dag har inneburit snö, hagel, regn och starka, kyliga vindar. Detta till skillnad från i fredags när arbetarna låg och solade sig under lunchrasten.

Grupp 1 har idag stött på ett nytt lager, vilket blir nummer 3. De har också påträffat kalkputs, vilket till exempel använts i samband med tegelbygge.

Grupp 2 har jobbat med att jämna ut det rutnät som delat in schaktet i sexton lika stora delar, grupp 3 har i sitt schakt arbetat med samma metod. I grupp 2s schakt har bergshällen lagts fram ännu mer och dominerar nu mittenytan i schaktet. De har också fortsatt att hitta glaserad keramik som tycks höra ihop med den som hittas över hela schaktet. Fortsatta fynd av bränd lera, tegel och ben har också påträffats.

Grupp 3 börjar nu att se antydan till ett nytt lager och har idag i fyndväg påträffat mestadels ben i sitt schakt. De har också sorterat bland sina papper, något alla borde försöka att få gjort till och från.

Nya schakt på impedimentet

Nu är maj månad äntligen här! Vårt arkeologteam har utökats med 26 nya studenter som under handledning av masterstudenterna har öppnat tre nya schakt på impedimentet. Alla tre schakt har börjat nå botten av matjorden. Hittills har vi hittat bland annat djurtänder, en keramikskärva från 1200-1400-talet och slagg som är ett tecken på metallbearbetning. Vi har haft vädret på vår sida och alla är spända på kommande kulturlager. Man skulle kunna säga att vårt humör stiger ju längre ner i jorden vi kommer!

Håll utkik efter nästa veckas inlägg där vi kommer skriva om nya fynd!

Trevlig helg!

Hello from trench 2!

Being at Hellby the last two weeks enduring bad weather (rain, snow, hail and a strong wind) and a trench filled with roots and worms did not make us lose our morale! We continue by processing the first results of our research in the GIS lab at the department! Even if our expectations were to unearth a burial of great importance, we only manage to find the fire cracked bedrock (see photo 1) and traces of 17th century household objects (see photo 2). Though, we are not yet disappointed since there are several more weeks following for pretending to be Indiana Jones of Scandinavian Archaeology!

Stay tuned!

En första rapport

Här sitter vi i den Uppländska kylan. Vårt schakt är fruset, så istället för att gräva så sitter vi på schaktkanten och tänker tillbaka på de första veckorna av kursen.

hjärta hellby

 

Första veckan bestod av föreläsningar om Hellby och de fornlämningar som finns i området samt undersökningsteknik. Under den andra veckan tog vi beslutet om att öppna tre testschakt. Beslutet om schaktens placering togs baserat på tidigare undersökning och egna undersökningsplaner. Syftet med de tre små testschakten var att få en bättre förståelse för lämningarnas rumsliga fördelning på impedimentet. Alla testschakt öppnades på impedimentets N/V sida, och i Maj kommer ett större schakt öppnas på den sk. Terassen (impedimentets S/Ö sida) när B-studenterna kommer för att gräva.

Under den tredje veckan öppnade vi testschakten. Vårt schakt, som snabbt döptes till The Heart of Hellby, (sch. nr. 17100) ligger på vändplatsen som förmodligen konstruerades under modern tid. Efter att vi hade torvat av så kämpade vi i flera dagar med lager som bestod av sand och lera. Båda lagren var påförda under modern tid. Efter ett lager som bestod av 10 cm sand och 10 cm lera har vi äntligen nått den ursprungliga markytan. Fynden ör många och av blandad karaktär och består av allt från; plast, aspestbitar, glas och keramikfragment, och sist men inte minst 15 hjärtan av metall.

 

Vem som var den stora romantikern i Hellby kan vi bara spekulera om…