The final count down

So, now we are almost done. On Wednesday we went to fill up the trenches. A sad feeling. This place had been our home for three weeks for the B-students and six weeks for the master students, and our three international students Karl, Tyron and Peter. The excavation started when it still was cold, rainy and windy, and the frosty ground made it impossible to dig deep. Fortunately, the weather turned into full summer with sunny and warm days, sometimes even too warm, and we tried to shadow the trenches with parasols.

1

Photo 1. Waiting for Andreas before the last morning meeting at the site, right before we started to fill up the trenches. Photo by Ibrahim M.
 

The soil around our small hill looked like a dried-out desert when we arrived, and the trenches were also dry. They had stayed open to the air for more than a week. We took a last look at them and then started to throw back the big stones into the trenches and to shovel down the big piles of sand, clay, gravel and stones from the digging and sifting. Soon there was nothing left to see from our excavations in the trenches, and we finished by putting back the turf on top of it all. Kristina felt honored, as the oldest student, to be the one who put back the last piece of turf. It felt very much as the end of a very special era in our studies, though they are still ongoing until Friday.

2

Photo 2. Even though the job was hard, everyone kept their spirits up and were happy to work hard. Photo by Ibrahim M.

 

Then we had to bring back the tools and clean them. Since the filling really went well and we were ready three hours before appointed time, we could take a long lunch. For some the last meal on the site. The teachers were impressed by our organization of this part of the work. Everything went so smooth and we cooperated well. Something we learnt while digging. We, the B-students, really appreciate the supervision we got from the master students during the excavation. It felt as if we got a good insight and understanding of what an excavation is about. What is and is not important. At first you are very careful and afraid to spoil the layers by digging too deep or too fast and you examine every object you find as something really rare, even if most of them show up to be stones in the end. You are afraid of doing anything by yourself and you ask about everything. And it takes a long time to learn how to fill in the different kinds of documentation. Some in the end have had to be revised indoors, since a lot of information were accidentally neglected to be filled in.

3

Photo 3. This sherd of ceramic was the last object to be found on site as Ibrahim found it when we where filling the trenches back in. Photo by Ibrahim M.

 

Back at the university we have been working hard to be able to get the reports in order for Friday. We are running around like ants in an anthill chasing the information we need and googling for facts we need. It is a very special situation to get 30 people to work as a unit. It looks like chaos but there might be a plan. Now we understand why it is so important to be exact with all the information. We have photographed all the finds as well as counted and weighed all the finds in the same bag and put it in the right box depending on the trench it belonged to. We have gone through all the contexts and filled in missing information and compared them to the GPS-data and the 3D-models of the trenches and special constructions in them. Along from the written reports we will also give oral reports to the others, as groups have worked in four different fields; finds, photos, contexts and GIS.

4

Photo 4. Peter and Anna teaching Ibrahim how to use Agisoft Photoscan to build 3D models of the trenches. Photo by Tyron.

 

Thoughts from our international students:

Karl (USA): “Having previously done excavations back home in the US, working here was not all that different. Yet I was faced with many new aspects that helped to build my understanding of archaeology. Much of the differences lay in the terminology, types of finds, and how they are discussed and dealt with, once the excavation has been finished. There are many things that are universal about archaeology but how artefacts are described is markedly different when travelling to different countries. Sweden and the rest of Scandinavia seem to go about their terms and details in their own unique way, which makes for interesting interactions. Overall I thoroughly enjoyed participating with Swedish archaeology. It has given me new perspectives on the field and provided new outlooks for my future excavations.”

Tyron (South Africa): “Excavating here in Sweden has been a rewarding and interesting process in terms of gaining perspective on how things are done around here. The geology and stratigraphy were both new to me making the unravelling of the various contexts an interesting undertaking.”

Peter (Canada): “I’ve had a great time working on my first archaeological dig in Sweden. The biggest difference between doing fieldwork here and in Canada is how much older the finds are. In Eastern Canada most excavations are concerned with European settlements dating back to the 17th century at the earliest, with most earlier indigenous settlements having been lost to changing coastlines. IT was very exciting to work on a site with more than a millennium of human history with finds ranging from the Viking period to the 20th century. It’s also been interesting to see the differences and similarities between the methods and approaches to archaeology and how although the vocabulary is different, the methods are still mostly the same.”

 

Ibrahim och Kristina

 

 

Annonser

Blogg v 21-22

Vecka 21 avslutades schakt efter schakt. De som ansågs klara åkte in till Engelska parken och fick där påbörja inventeringen av fynden. Grupp efter grupp från varje schakt kom in och allt eftersom krympte utrymmet i lilla GIS. På torsdagen var det riktigt trångt och ont om syre, trots öppna fönster.

Sedan påbörjades arbetet inomhus som bestod av:

 

Sortering av fynd efter kontext.

Alla fynd sorterades i de fem olika schaktens lådor. Karla och Britt-Marie gjorde en första indelning. Saga K och Kristina hjälpte sedan till. Fynden lades i stora påsar i ordning efter kontextnummer. Vi gjorde detta första gången efter fyndtvätt i fält.

 

Registrering av fynd i listan samt efterkorrigering.

Alla fynd lades in i datorn efter respektive schakt och fynd-id. Sedan skulle material, sakord, kontext fyllas i. När fynden skrevs in i listorna satt Max och Madeleine och vägde och mätte dem. Alla fynd som bestod av flera delar räknades. Dessa dubbelkollades senare och ytterligare fynd gallrades, samt försökte identifieras. En platt bit porslin med glasyr på båda sidor antas exempelvis komma från en tallrik, för vi känner inte till någonting annat som stämmer med form och utseende.

 

Fotografering av fynd

Alla fynd skulle fotograferas och lappar med fynd-id samt kontext skulle skrivas på en liten lapp och läggas bredvid fyndet. Vi hade problem med skärpan och fick ladda kamerabatteriet ofta. Alla foton granskades och dubbletter togs bort. En del fynd fick fotas på nytt då de blivit för oskarpa. De flesta deltog i detta arbete. Sofia och Elias sorterade sedan dem i datorn och lade in fotografierna i respektive schakt för att de sedan ska kunna läggas in i rapporterna.

 

Gallring av fynd

Flera fynd där man var osäker granskades igen. Mycket fynd som registrerats som lera identifierades som sten. Dessa togs bort och avregistrerades. Även en hel del träkol befanns vara för små. Det hade även tagits dubbla prover på träkol.  Träkolsprover som fanns med i fyndlådorna, var inte registrerade på blanketter, även dessa togs bort. Träkolsproverna var avsedda C14-datering.

 

Granskning av kontextblanketterna

Blanketterna sorterades efter schakt och lades samman. Gruppkontextblanketter dubbel-kollades mot tavlan. Konstruktioner ändrades till fyllning. Alla blanketter kommer att scannas. Alla långa profiler för varje schakt sättas sedan ihop för att få en helhet av schaktet. Granskning av dem sker av Saga S, Kevin. Madeleine skötte ändringar på tavlan och kontextlistan. Andreas H gjorde en sista granskning.

 

fig 1

Maja och Petra kopplade ihop alla matriser med alla kontexter.

 

3D av alla schakt

Anna och Ibrahim satt och skapade 3D på alla schakt.  De bilder som tagits med vanlig kamera från flera olika vinklar på schakten lades in i dataprogrammet Agisoft, vari det skapades 3D modeller. Nu kan man tydligare se och visualisera hur schakten ser ut i olika vinklar.

 

Fyndidentifikation

En hel del arbete gjordes för att ta reda på varifrån de olika fynden kommit via internet.

En del av en kniv utan träskaft från 1400-talet var ganska svår att identifiera så Madeleine frågade Joakim som kände igen föremålet.

Det mest spännande fynd som gjordes var en delvis vriden järnring. Den var lik ett fynd från en järnåldersgrav i Östra Ryd i Danderyd, med det vridna partiet bredvid ett slätt sådant. Det andra fyndet vi jämför det med var dock helt medan vårt kan ha varit en avbruten halsring.

fig2

Ett stort arbete var det att försöka pussla ihop det som eventuellt kan vara en potta. Här gjorde Saga S en stor insats. Britt-Marie skickade mail och foto till Rörstrand och Gustavsberg, som båda hade speciella mailadresser för antikfrågor. Nationalmuseum har svarat och de har vidarebefordrat bilderna till en keramikexpert. Ulrika Schaeder var vänlig och svarade. Hon kunde inte identifiera dem. Möjligen var det en ytterfoderkruka i stengods. Hon hänvisade oss till Uppsala-Ekeby.

Kritpipedelarna kommer troligen från en stockholmsfabrik. På en av delarna står namnet Stockholm. Flera fynd av pipdelar fanns i olika schakt och de passade inte ihop enligt Tyron så de måste funnits flera liknande pipor. Vid Slussen har man funnit liknande delar.

Även en whiskeyflaska för export till USA från Skottland, från 50-talet var ett roande fynd att datera. Saga K undrar hur den hamnade i Uppsala. Det är dock oklart men Hellby var bebott fram till 1960-talet.

Ett lösfynd som Saga K hittade var troligen en muskötkula av bly.

 

GIS

Ytterligare en viktig del av efterarbetet är sammanställningen och säkrandet av all insamlad data. GIS är ett fenomenalt verktyg att använda sig av för detta (i alla fall när GIS beter sig som man vill).  Alla GPS-inmätningar som gjorts ute i fält granskas och jämförs med alla kontextblanketter för att säkerställa att allt har blivit inmätt korrekt. Tyvärr hade vi problem med GPS:en vissa gånger så ibland krävs det en del springande och letande för att hitta de som grävt den specifika kontexten men när man väl fått fatt i rätt person går det att reda ut problemen. Förutom att springa och leta efter folk så blir det mycket springande och letande efter kontextblanketter, alla grupper vill ha och behöver kontextblanketterna samtidigt så det är lite smått krig om dessa papper men med lite samarbete löser sig allt. Vad gör vi då mer specifikt i GIS? Som sagt, vi säkerställer data och det innebär att reda ut vilka inmätta kontexter som fallit bort eller som det blivit dubbletter av. Vi tar ut och gör specifika lager för stolphål, härdar, lager och fynd. Sedan skall detta sättas ihop med tidigare undersökningar som gjorts på platsen (både av Uppsala Universitet och Upplands museum) för att få en enhetlig bild av platsen. Med exempelvis alla stolphål som hittats genom åren går det att få en bild av hur byggnader kan varit placerade och så vidare.

 

fig3

Amanda & Viktor GISar. Foto: Petter Vesterberg

Makrofossilanalys

Det togs fler makrofossilprover från olika schakt. Ida studerade dessa i ett mikroskåp. Flera fynd av fröer bland annat förkolnade sädeskorn hittades i schakt 100 samt färska hallonfrön i schakt 500. Mycket träkol fanns i proverna.

 

Rapportskrivning

En person från varje schakt satt och skrev rapport om utgrävningen samt alla fynd som gjorts.

Schakt 1 Tova och Karl-Johan

Schakt 2 Eva, Anna-Maria, Peter

Schakt 3 Saga S, Kristina

Schakt 4 Max

Schakt 5 Zakarias, Tova, Alexandra, Viktoria

 

Osteologi

Carl och Sebastian har identifierat ben och tänder från olika djur som hittats i schakten. Ben från häst, ko och får eller get har hittats.

 

fig 4

Bloggen skrevs av Britt-Marie, Madeleine, Elias och Petter.

Ny Vecka – Ny rapport !

Hej, idag får ni höra om grupp 1! Bland annat om våra framgångar och motgångar de senaste dagarna i Hellby 🙂

Schaktet vi gräver i är den nordligaste av de schakt som undersöks av master-studenterna och B-kursarna. Under förra årets utgrävning undersöktes schakten bredvid, där det i ett av dem bland annat hittades amulettringar.

Så våra förväntningar var stora sedan dag ett att hitta något liknande. Redan efter någon dag av förväntansfullt grävande slog våra drömmar in, då en av våra B-kursare såg något glittra till bland jord och leran, “vad kan det vara” tänkte studenten medan han sakta och metodiskt lirkade upp föremålet ur den hårda jorden. Årets första troliga amulettring var funnen! Dock kanske det är för tidigt att kalla det en amulettring innan noggrannare tolkning har gjorts men man måste våga drömma lite 🙂

“Amulettringen” blev iallafall gnistan som tände elden för oss, föremål efter föremål grävdes fram, keramik från vikingatiden, bränd lera, glas, spikar, djurben och tänder men även lite andra mystiska föremål som t.ex. en tandkrämstub… Den märkliga blandningen av både moderna och forntida fynd i samma lager omvartannat gjorde oss studenter i grupp 1 något förvirrade, och fick oss att fundera över hur föremålen kunnat blandats på det här viset.

Efter så mycket spännande material dykt upp har våra kollegor i de andra schakten blivit så pass nyfikna att vi nu har fått tillskott i vårt schakt. Med några dagars kraftansträngningar har vi nu börjat kartlägga ett antal nya kontexter som dykt upp, bland dem möjliga stolphål och en härd, mycket spännande! Anläggningarna som liknar stolphål har varit svårtolkade och ojämna vilket försvårat tolkningen av schaktet. Förhoppningsvis blir saker och ting tydligare när vi snart kommer in igen och börjar med (den minst lika viktiga delen av en utgrävning) efterarbetet och rapportskrivandet!

(Foto: Carl-Johan Renner)

På besök i en annan värld

Vi två distansstudenter har varit med på grävkursen under tre veckor. Vi har haft möjlighet att lämna våra kontor och vanliga jobb för att bokstavligen hoppa rakt ner i arkeologins roliga, och ibland förvirrande, värld.
 
Att arkeologin är mycket akademisk och teoretisk visste vi från förr. Nu fick vi även uppleva att den samtidigt är oerhört handgriplig, med spadar, skärslevar och såll – och mycket, mycket jord. Vi tycker att den här blandningen är det mest fascinerande med ämnet och veckorna här.
 
BILD1
BILD 1: Mycket jord blir det. Här är en av de tre jordhögarna i Hellby. All den här jorden har grävts upp när schakten grävts ut, och den ska läggas tillbaka när de fylls igen.
 
Vi har hittat några fynd också, bland annat en amulettring (kanske), förhistorisk keramik, en nackkota från en ko, ett alldeles för nytt mynt och så tegel, tegel och tegel. Även om alla våra lärare säger att fynden inte är allt, att det är sammanhangen som är det viktiga, så är det ändå något extra att hitta något, säga vad de vill…
 
BILD2
BILD 2: Ringen som en gång kan ha använts vid en religiös ceremoni.
 
Annat som kommit fram i dagen är jättestora stolphål och mindre stolphål. Överlag stolphål, alltså. Stora stolphål tar lång tid att gräva ut och dokumentera enligt all metodik. Dokumentationen har också varit omfattande, och förvirrande ibland. Vi fick ta fram och damma av gamla kunskaper som legat väl gömda sedan grundskolan.
 
BILD3
BILD 3: Här har vi ritat en profil, en snittyta i en schaktkant.
 
Nu är det dags för oss att gå tillbaka till våra liv och vi hoppas att alla på kursen får ut allt de kan av den återstående tiden i fält. Vi kanske ses i ett annat schakt någonstans!
 
BILD4
BILD 4: Roliga och intressanta försommarveckor i Hellby.

Hallå du arkeologi-intresserade läsare!

Det här är det första inlägget från B-studenterna du kunde läsa om i föregående inlägg.

Efter drygt två veckors förberedelser i form av föreläsningar och laborationer har vi sedan i tisdags spenderat vår studietid ute i Hellby för att fortsätta den utgrävning som tagit plats där de senaste åren.

 

Vi blev alla indelade i grupper och sedan tilldelade ett schakt. Dessa schakt kommer, förhoppningsvis, förklara mer om platsen och de människor som bott här i takt med att utgrävningen fortgår.

Bild 1

Bild 1: Schakt #2, i bakgrunden syns ett djupare schakt där bland annat några stolphål och en eldstad har hittats. Stolphålen förväntas fortsätta in i schakt #2

 

Vi i grupp 2 hamnade precis bredvid ett stort träd och spenderade första dagen att tampas med aldrig sinande rötter innan vi under onsdagen äntligen kunde komma förbi matjorden och påbörja ett nytt lager. Rötter och matjord till trots så hittade vi en del spännande och roliga fynd där en intakt glasflaska fylld med rötter säkert skulle intressera de flesta botaniker. En kapsyl hittad i närheten av flaskan hintar om att någon druckit en fruktsoda på platsen någon gång under 60 eller 70-talet. Eller varför inte mysteriet med den än så länge oidentifierade “järnkilen”? “Konstig men fin”, för att citera Andreas Hennius.

Bild 2

Bild 2: Schakt #2

I och med att vi nådde ner till ett nya lager har vi fotograferat hela schaktet, det i sig var ett äventyr. Första försöket kan ni se i bilderna, där agerade ett parasoll skugga för att skapa samma ljusförutsättningar över hela schaktet. Det gick inte riktigt, så i försök två använde vi istället en stor presenning för att skapa skugga över hela schaktet medan Maximilian sprang runt för att fånga varje liten vrå av schaktet. Det är nästan lite synd och skam att det inte finns några bilder från det försöket, med den kraftiga vinden var det nästintill modern dans.

Bild 3

Bild 3: Fotografering av schakt #2 för att skapa en 3D-modell

Fotona som togs av schaktet kommer sedan kunna användas för att t ex skapa en 3D-modell av det aktuella lagret.

Bild 4

Bild 4: Schakt #4 med utgrävningsledare Kjel Knutsson, Andreas Hennius och några av B-studenterna

I övrigt har solen äntligen hittat ut till Hellby vilket å ena sidan får oss att uppskatta den där stora skuggande granen, snärjiga rötter till trots.

 

//Grupp 2, Max, Saga, Viktor

Dag 15 på utgrävningen.

Vi i grupp 4 har de senaste dagarna försökt få ordning på vår lilla del av det stora schaktet. Under andra veckan dök ett stolphål upp. Detta grävdes ut med kontextuell metod: fyllning > konstruktion> nedgrävning. Man tar helt enkelt bort en händelse i taget. Detta stolphål var enligt Kjel Knutsson ett ”skolexemplar” av ett stolphål!

1

Varefter att grävningen fortsatte så började ett större stenparti framträda. Denna stensamling frambringade många frågetecken och förväntan. Jobbet att ta sig ner i denna stensamling började. Vi lyfte bort de översta stenarna, fotade och försökte se om det fanns någon logisk förklaring. En nedgrävning syntes under hela stensamlingen och vi trodde att det innehöll några stolphål. Dessa brukar i sin tur innehålla fynd, detta gjorde att grävledarna verkade vara ytterst intresserade av denna kontext och ”Har ni hittat något?” yttrades några gånger under dagen. Efter några dagar var stensamlingen borta och inga fynd gjordes. Livet som arkeolog 😉

2

Under de sista dagarna denna vecka har alla försökt få ordning på all dokumentation. Det blir en hel del kontextblanketter, dessa ska sammanställas för att få en bra överblick, och sedan ska en gruppblankett skrivas med en tolkning och en matris. Något som kan bli förvirrande när allt inte är ifyllt korrekt eller att information fattas, men nu vet vi hur viktigt detta är att få med för att inte skapa förvirring i framtiden.

Vädret under veckan har varierat, men det har inte varit någon sommarvärme precis. Vi dyrkar solen när den tittar fram.

Igår, torsdagen den 3e bestod dagen av att bli klara inför nästa vecka då B-studenterna gör oss sällskap. Kontexter mättes in, grävdes bort, dokument lästes igenom, fynd tvättades och regnet kom vid 14-tiden.

 

Idag fredag fick vi lite sovmorgon och spenderar dagen inomhus på Engelska Parken där vi är uppdelade i grupper. En grupp tar hand om alla dokument som skrivits ute i fält. Dessa sammanställs sedan i en matris som ska visa hur alla kontexter hör samman.

7

En grupp tar hand om alla foton som tagits. En del av dessa ska sammanställas i Agisoft och skapa en 3D-bild av hela-eller delar av schaktet. En grupp tar hand om fynden och de makrofossilprover som tagits. En sista grupp tar hand om den data som mäts in med GPS och som sedan ska sammanställas i GIS för att kunna placera schaktet och kontexter på en karta.

8

Hälsningar från Grupp 4

Viktoria, Sebastian och Maja

Hellby – Now also in English

Entering day eight of archaeology at Hellby, and my eighth month of studying archaeology in Sweden, I reflect upon how different this experience has been from my own back in the states. The last time I participated in archaeology was the summer of 2015 when my department hosted a field school aimed at employing indigenous methods while partaking in archaeology. This site was located on a reservation on the west coast of the United States. That summer was the first instalment of this field school and thus we were the first to break ground. Because of this most of the time was spent on mapping the site and gridding out the space for surface collection and eventual excavation. This has been the biggest difference between the two sites, since Hellby has a long excavation history. The most recent excavation we have done at the site was opening of a new trench to understand a possible terracing that had occurred. While digging there we came across tons of historic artefacts including a few different types of ceramics, hand made nails, window glass, and the shattered remains of a whiskey bottle. While going through these finds, I was reminded of the archaeology I had experienced back home; the finding and analyses of historic materials, the opening of shallow trenches, and the excitement of finding new materials.

Through the process here I have come across quite a few differences in how archaeology is conducted, even though they feel very similar due to the universal idea of archaeology. For one the terminology is not only in Swedish but also has slightly different meanings. I am constantly asking what this word means or if this term I use makes sense. Thankfully though I now can use words such as pressening, lager, and shackt. The other aspect is the amount of excavation that is actually done. In the US and particularly in indigenous archaeology, less is more. At our site we only dug two trenches each only a few meters in size and barely reaching a meter at most. Here, partly due to the amount of work that has been done on the site, we have uncovered many square meters and are working on many more. The depth is not too much more then what I know, but the total amount of earth moved is significantly more then what I am used to. This has been an interesting experience in that I am learning much more about excavation, but also a bit jarring in the amount that I am partaking in.

Overall this experience has been one of great learning. Having the two different sites in two different countries with different approaches has opened my eyes as to the breath of archaeological practice. Seeing the differences and similarities in the two sites and explaining a small portion of it here allows for broader understandings of how our field is practiced amongst all of its peoples.

 

hellby

Here is a photo of the Hellby site while being worked on. The total area of the site is quite large compared to my old site in the USA.

US

Here is one of the two excavation trenches that was dug on site on the reservation. Here we found a plugged latrine and thus excavated more then the rest of the site.